Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

frozenblackberry
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"

May 08 2018

frozenblackberry
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid

April 14 2018

frozenblackberry
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaavooid avooid

April 08 2018

frozenblackberry
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid

April 07 2018

frozenblackberry
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viaSenyia Senyia
frozenblackberry

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianezavisan nezavisan
frozenblackberry
0067 c1cf 500
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix

April 06 2018

frozenblackberry
6856 7616 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
frozenblackberry

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"

April 03 2018

frozenblackberry
Każdy ma to, na co się odważy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku
frozenblackberry
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamirabilia mirabilia
frozenblackberry
2694 4b7a 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamirabilia mirabilia

April 02 2018

frozenblackberry
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
frozenblackberry

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vialaluna laluna
frozenblackberry
Reposted frommr-absentia mr-absentia viachatka chatka

April 01 2018

frozenblackberry
9528 4b33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
frozenblackberry
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viamirabilia mirabilia
6999 e90f
Reposted frompupuch pupuch viamirabilia mirabilia
frozenblackberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl