Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2014

frozenblackberry
7782 c8ca 500
Illuminated Mirror
frozenblackberry
1763 afcc 500
Reposted fromneedtochange needtochange viakubaf kubaf

October 28 2014

frozenblackberry
9018 2032
frozenblackberry
5432 f97a
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Forest Spirit by Jennifer Ely   Follow on Twitter Follow on...
Reposted fromcuty cuty
frozenblackberry
Reposted fromletthisbemy letthisbemy viafatu fatu
frozenblackberry
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viazielono zielono
frozenblackberry

Mam dla ciebie
Czajnik
Do parzenia herbaty
Taki zwyczajny
Porcelanowy
W banalne wzory
Ty przecież
Tak lubisz
Jasne i dobre wiersze
Przepić łykiem
Ciemnej herbaty
Gdy przyjdą
Listopady
— Adam Ziemianin "Prezent na jesień"
Reposted fromwomansplace womansplace viaherbatkowa herbatkowa
frozenblackberry
frozenblackberry

Wielokrotnie od myślenia robiłem się smutny, a od działania nigdy.

— E.Gaskell
Reposted fromyourtitle yourtitle viabuba buba
frozenblackberry
frozenblackberry
frozenblackberry
7242 e217
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasarkastyczna sarkastyczna

October 21 2014

frozenblackberry
Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.
— Elbert Hubbart
Reposted fromrailus railus viafatu fatu
frozenblackberry
5839 0d0d 500
Reposted fromnazarena nazarena viaSenyia Senyia
frozenblackberry
9333 24b1 500
Reposted frompomsa pomsa viakubaf kubaf

October 19 2014

frozenblackberry
9027 6ea3
Reposted fromTLP TLP viamole-w-filizance mole-w-filizance
frozenblackberry
4153 9baa 500
by DALeast, Lodz

October 17 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl