Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2018

frozenblackberry

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
Reposted frombaeven baeven vialaluna laluna
frozenblackberry
Reposted frommr-absentia mr-absentia viachatka chatka

April 01 2018

frozenblackberry
9528 4b33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamirabilia mirabilia
frozenblackberry
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viamirabilia mirabilia
6999 e90f
Reposted frompupuch pupuch viamirabilia mirabilia
frozenblackberry

March 28 2018

frozenblackberry
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid
frozenblackberry
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viafatu fatu
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— (via zero-powagi)
7877 585f
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viairmelin irmelin
frozenblackberry

March 27 2018

frozenblackberry
frozenblackberry
1191 0316
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaampajewska ampajewska
frozenblackberry
1043 dc7b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaIriss Iriss

March 26 2018

frozenblackberry
Największa zemsta to spektakularny sukces.
Reposted fromnivea nivea viamelomanka melomanka
frozenblackberry
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamelomanka melomanka
frozenblackberry
6945 cd2a 500
Reposted fromwszystko-co-kocham wszystko-co-kocham
frozenblackberry
2730 4ed1 500
Reposted fromluksfer luksfer viaherbatkowa herbatkowa
frozenblackberry
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromavooid avooid viaherbatkowa herbatkowa
frozenblackberry
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl