Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

Sponsored post
soup-sponsored

June 25 2018

frozenblackberry
frozenblackberry
frozenblackberry
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
frozenblackberry
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer

June 04 2018

frozenblackberry
2669 3cc8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaID ID

May 17 2018

frozenblackberry
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"

May 08 2018

frozenblackberry
6233 67f1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid

April 14 2018

frozenblackberry
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaavooid avooid

April 08 2018

frozenblackberry
Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid

April 07 2018

frozenblackberry
2766 46ca 500
Reposted fromaggape aggape viaSenyia Senyia
frozenblackberry

- Noc jest właśnie najlepszą porą na rozmowy,
czyżby pan o tym nie wiedział? (...)

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianezavisan nezavisan
frozenblackberry
0067 c1cf 500
Reposted fromnazarena nazarena viascorpix scorpix

April 06 2018

frozenblackberry
6856 7616 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakjuik kjuik
frozenblackberry

Wróć do mnie, bo nie jestem spokojna
bez Ciebie,

bo nie jestem bezpieczna
bez Ciebie,

bo nie jestem
bez Ciebie.

— O. - "Wróć do mnie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...